Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.

Nhất Tín Express hoạt động bình thường và nhận lưu kho hàng hóa miễn phí

Song song với hoạt động giao nhận hàng hóa, NTX – Nhất Tín Express cung cấp thêm dịch vụ lưu kho và bảo quản hàng hóa để giúp giải quyết gánh nặng hàng bị tồn kho cho các shop và các xưởng sản xuất nhỏ trong thời gian giãn cách xã hội.

Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Chat với Nhất Tín
icon-fab-chat
Liên hệ: 1900 63 8080
icon-fab-phone
icon-fab