Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Chi nhánh Sóc Trăng

292 Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
02993617879

Điểm giao dịch Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
0916744714

Điểm giao dịch Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
0916744714
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: 1900 63 8080
icon-fab-phone
icon-fab