Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

VP Kon Tum

869 Phan Đình Phùng, P. Quang Trung
0982729490

ĐĐGD Đắk Hà

Huyện Đắk Hà, KonTum
01203138449

ĐĐGD Đắk Tô

Huyện Đắk Tô, KonTum
01676802243

ĐĐGD Ngọc Hồi

Huyện Ngọc Hồi, KonTum
0962547902

ĐĐGD Sa Thầy

Huyện Sa Thầy, KonTum
0979165953
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: 1900 63 8080
icon-fab-phone
icon-fab