Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Chi nhánh Hậu Giang

59 Ngô Quốc Trị, KV3, Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
02933878688

Bưu cục Ngã Bảy --Tạm ẩnCh

906 đường Hùng Vương, KV3, Phường Ngã Bảy, TX Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
02933866568
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: 1900 63 8080
icon-fab-phone
icon-fab