Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Chi nhánh Bạc Liêu

Số 74/5 Tôn Đức Thắng, Khóm 5, Phường 07, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
02903520668

Điểm giao dịch Hồng Dân

Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu
0915880078

Điểm giao dịch Đông Hải

Huyện Đông Hải, Bạc Liêu
0939552411
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: 1900 63 8080
icon-fab-phone
icon-fab