Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

VP Bắc Cạn

Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thị Xã Bắc Kan, Tỉnh Bắc Kan
01686727189

ĐĐGD Na Rì

Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn
0968570118

ĐĐGD Ba Bể

Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
0989739444

ĐĐGD Ngân Sơn

Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
01657071900
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: 1900 63 8080
icon-fab-phone
icon-fab